Gespa

14 maig
jardin terraza con sofa chill out

Actuació global!

En aquest projecte podem definir la nostra actuació com a actuació total! Per què? Ho explicarem dividint la nostra acció en 4 zones:

Zona 1: “redissenyar” l’espai de piscina.

Zona 2: treure rendiment a un espai de pàrquing desaprofitat.

Zona 3: disseny, planificació i execució d’un nou jardí.

Zona 4: entrada de la casa.

Ens vam trobar amb un espai exterior força gran al que vam fer una rentada de cara amb les 4 accions abans apuntades.

Al jardí ja hi havia una piscina però vam decidir reorganitzar la corona del voltant per integrar la piscina en el nou entorn. Els clients van decidir optar per una gespa artificial per tal de no haver de fer un manteniment de la zona. Tot i que no és la nostra primera opció, ja que preferim productes naturals, vam col·locar una elegant i funcional gespa artificial.

En la fase de reordenació de la zona del pàrquing, vam portar a terme treballs de drenatge del terra i vam col·locar paviment imprès. Vam dividir la zona en 2: una quedaria per ús dels cotxes com a pàrquing i a l’altra vam planificar-hi i executar una zona de chill out amb una pèrgola amb el sostre de tela retractil, també un hort elevat construït amb travesses de fusta i diversos parterres amb plantes vivaces i autòctones.

A l’entrada de la casa des del jardí vam canviar el terra existent, utilitzant gres de color antracita, on també vam donar protagonisme a una olivera que ja hi era present.

Podem afirmar que vam renovar tot l’espai amb una actuació global!