Aigua

22 abril

Gran jardí, poc manteniment

Tenir un bonic jardí, cuidat i on poder fer vida no ha de ser una gran càrrega de feina! Tenim solucions per cada projecte! Com? Si ho vols descobrir, segueix llegint aquest post sobre un jardí de baix manteniment que vam dissenyar, planificar i executar a Vallvidrera!

Es tracta d’un jardí construït en diversos nivells i en els que s’integren diversos elements. Les espècies escollides tenen un paper fonamental per garantir el baix manteniment que requereix l’espai.

Vam plantar arbusts de baix requeriment hídric que tindran un bon creixement ocupant una superfície extensa. A més a més tampoc necessitaran poda.

Sota dels arbres vam col·locar escorça de pi que els protegiran de males herbes i també dels agents climatològics. També augmentaran l’eficàcia de l’aigua i mantindran la temperatura i la humitat del terra.