Gespa artificial

3 juliol

Jardí modern, obert, lluminós i minimalista

Aquest és un projecte per un petit jardí en una casa adossada a Sant Cugat del Vallès. Ens vam trobar que l’espai estava dividit en dues zones, on una era elevada al nivell de la casa.

Aquestes dues zones eren ben diferenciades, amb personalitat i característiques diferents i el client volia mantenir-ho així. De manera que vam fer una renovació dels elements per tal d’aconseguir un jardí modern, obert, lluminós, minimalista, ordenat i amb diverses espècies vegetals.

A continuació podeu veure l’abans i el després del projecte. Realment el canvi és espectacular:

    

Al primer nivell, a la terrassa, vam canviar el paviment per un gres de color clar, que continua cap a una nova gran escala que vam dissenyar per eliminar barreres i que ens convida a entrar al jardí.

Al nivell del jardí, vam col·locar-hi gespa artificial. Des de Jardineria Botània sempre recomanem la gespa i elements naturals, però si els clients demanen gespa artificial, també l’oferim i hi treballem! En aquest nivell també vam revestir dues parets amb tanques de fusta.

La vegetació del projecte és senzilla: un petit llimoner en una cantonada guanya protagonisme, combinat amb un agapanthus i diverses plantes aromàtiques.

Una renovació moderna i exitosa per mantenir el caràcter de l’espai!