Hotel GALLERY a Barcelona

Dotar-se d’una nova imatge corporativa va ser el motiu de la reestructuració de les zones exteriors de l’hotel. La proposta d’intervenció paisatgista va consistir a renovar la terrassa i els patis de l’hotel urbà, a través d’un jardí vertical. Això es va aconseguir cobrint les parets de vegetació enfiladissa del tipus Trachelospernum jasminoides subjectant l’estructura amb cablejat tibat d’acer inoxidable. Es va complementar la instal·lació amb tendals corredissos i tests decoratius.

 


Projecte executat amb