Hotel VALL D’EN BAS a Olot

La intervenció paisatgista va consistir a potenciar la senzillesa a través de l’ús de pocs elements per així realçar l’espai enjardinat d’un hotel-masia rural. Un parterre continu enfront de la façana aconsegueix una entrada elegant i un conjunt de jardineres allargades separen les zones d’estar de cada habitació d’una forma subtil i sense obstaculitzar la visió del ric entorn rural.

 


Projecte executat amb