Jardí amb bolos blancs a Valldoreix (2018)

 


Projecte executat amb