Jardí amb desnivells a la Floresta

Jardí guanyat al bosc, estructurat en diferents nivells per mantenir la topografia natural de la parcel·la. Enfront de l’habitatge, una zona plana amb piscina i una zona de jocs infantils, es comuniquen amb el bosc a través d’un passeig verd de graons i murs de travesses ecològiques, acompanyats de plantes vivaces amb floració estacional que aporten flor tot l’any.
El jardí aconsegueix potenciar les característiques de la vegetació autòctona existent i introdueix espècies de baix manteniment.


Veure l’article en castellá Dentro del bosque a la revista EXTERIORES nº 19