Jardí amb travesses a La Floresta

Renovació de jardí, substituint travesses de pi per travesses tropicals que donen la garantia d’aguantar tota la vida. Zona boscosa integrada a l’entorn de La Floresta, amb superfícies de baix manteniment com la grava.

 


Projecte executat amb