Jardí atalussat a Sant Cugat del Vallès

Un horitzó verd és la idea d’aquest espai, aconseguida a partir de la presència estesa i uniforme de la gespa combinada amb una pantalla vegetal contínua que defineix la vora del jardí. Aquests pocs elements vegetals componen un paisatge visual d’assossec i pau.