Terrassa amb tests a Sant Pere, Barcelona (2019)

 


Projecte executat amb